บริษัท เอ็กเซลเล้นท์ ซิสเท็ม อินทิเกรเทอร์ จำกัด (ESI)   ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2556       และบริหารงานโดยทีมงานผู้บริหาร  และทีมปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ผ่านการทำงานออกแบบ  จำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ ในประเทศไทยมามากกว่า 15  ปี โดยมีธุรกิจหลักคือ จำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS), ระบบรักษาความปลอดภัย ( Security System )  และระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy Management System)
ภายใต้ยี่ห้อ Schneider Electric ซึ่ง บริษัท เอ็กเซลเล้นท์ ซิสเท็ม อินทิเกรเทอร์ จำกัด      ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
    นอกจากการเป็นตัวแทนจำหน่าย ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติและระบบรักษาความปลอดภัย     บริษัทฯ ยังจำหน่ายและติดตั้งระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   ได้แก่  ระบบ แจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System), ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นต้น    รวมถึงให้การบริการหลังการขาย แบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และแก้ไข  (Preventive and  Corrective Maintenance) สำหรับทุกระบบอีกด้วย
 ด้วยความสำเร็จและชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ Schneider Electric ทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีทีมงานบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญเปี่ยมประสบการณ์การทำงานและยังได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราสามารถดูแลลูกค้าทุกท่าน  ตั้งแต่ต้นก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จนกระทั่งโครงการส่งมอบแล้วเสร็จ และดูแลบริการหลังการขาย
   บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนในด้านของข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ต่างๆ และการฝึกอบรมทักษะทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากเจ้าของผลิตผลิตภัณฑ์โดยตรง อาทิเช่น บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด,    บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด,    IDTECK Co., Ltd., Panasonic Siew Sales (Thailand) Co., Ltd. ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง     จึงเป็นที่มั่นใจว่าโครงการทุกโครงการที่เราได้ให้บริการแก่ลูกค้า จะประสบผลสำเร็จและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างพึงพอใจสูงสุด

Vision

เป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในนวตกรรมระบบควบคุมอาคารอัฉริยะ  ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

เป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในนวตกรรมระบบควบคุมอาคารอัฉริยะ  ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

1.คัดสรรสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ หลากหลาย เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
2.สร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้า ด้วยการทำงานและบริการอย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อตรง ถูกต้อง และจริงใจ
3.พัฒนาความรู้ความชำนาญ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถให้  บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
4.ปลูกฝังจริยธรรมอันดีงามแก่พนักงาน เพื่อเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment