บริษัท เอ็กเซลเล้นท์ ซิสเท็ม อินทิเกรเทอร์ จำกัด (ESI)   ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2556       และบริหารงานโดยทีมงานผู้บริหาร  และทีมปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ผ่านการทำงานออกแบบ  จำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ ในประเทศไทยมามากกว่า 15  ปี โดยมีธุรกิจหลักคือ จำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS), ระบบรักษาความปลอดภัย ( Security System )  และระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy Management System)
ภายใต้ยี่ห้อ Schneider Electric ซึ่ง บริษัท เอ็กเซลเล้นท์ ซิสเท็ม อินทิเกรเทอร์ จำกัด      ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
    นอกจากการเป็นตัวแทนจำหน่าย ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติและระบบรักษาความปลอดภัย     บริษัทฯ ยังจำหน่ายและติดตั้งระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   ได้แก่  ระบบ แจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System), ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นต้น    รวมถึงให้การบริการหลังการขาย แบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และแก้ไข  (Preventive and  Corrective Maintenance) สำหรับทุกระบบอีกด้วย
 
 ด้วยความสำเร็จและชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ Schneider Electric ทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีทีมงานบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญเปี่ยมประสบการณ์การทำงานและยังได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราสามารถดูแลลูกค้าทุกท่าน  ตั้งแต่ต้นก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จนกระทั่งโครงการส่งมอบแล้วเสร็จ และดูแลบริการหลังการขาย
   บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนในด้านของข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ต่างๆ และการฝึกอบรมทักษะทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากเจ้าของผลิตผลิตภัณฑ์โดยตรง อาทิเช่น บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด,    บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด,    IDTECK Co., Ltd., Panasonic Siew Sales (Thailand) Co., Ltd. ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง     จึงเป็นที่มั่นใจว่าโครงการทุกโครงการที่เราได้ให้บริการแก่ลูกค้า จะประสบผลสำเร็จและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างพึงพอใจสูงสุด
 

Vision

เป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในนวตกรรมระบบควบคุมอาคารอัฉริยะ  ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

 

Mission

1. มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบุคลากรที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย

2. นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3. มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง

4. ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. มุ่งพัฒนาความรู้ และทักษะเพื่อให้เกิดความชำนาญต่อพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

6. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน